top of page

GRUPY PRZYWÓDCZE

GRUPY W FORMULE MASTERMIND DLA ABSOLWENTÓW AP

CEL GRUPY: Wsparcie w przywództwie

 

Grupy Przywódcze spotykają się raz w miesiącu. Spotkania są prowadzone w formie spotkania online (z włączonymi kamerkami). W grupie może być maksymalnie 7 osób (z różnych środowisk, wspólnot).

Każde spotkanie składa się z dwóch części:

- praca na konkretnych case-ach z posługi członków grupy (60 min)

- inspirująca konferencja (30 min) dotycząca postaw przywódczych

Raz na kwartał odbędzie się całosobotnie, warsztatowe spotkanie dla uczestników Grup Przywódczych.

Terminy zjazdów: 14 XII, 15 III, 14 VI.

DOSTĘPNE OPCJE:

PAKIET PODSTAWOWY

- spotkania grupy przywódczej (od IX do VI)

- Wieczory Przywódcze (bezpłatny udział i dostęp do nagrań)

- możliwość udziału w zjazdach warsztatowych - dodatkowa opłata 300 zł za zjazd

OPCJE PŁATNOŚCI:

Opcja 1: jednorazowo: 1000 zł - płatne do końca VI 

Opcja 2: opłata wstępna 100 zł + dwie raty
po 500 zł - płatne do końca IX, X

Opcja 3: opłata wstępna 100 zł + cztery raty
po 270 zł - płatne do końca IX, X, XI, XII

PAKIET PREMIUM

- spotkania grupy przywódczej (od IX do VI)

- Wieczory Przywódcze (bezpłatny udział i dostęp do nagrań)

- udział w kwartalnych zjazdach warsztatowych
(3 zjazdy z obiadem) 

BONUS: dostęp do kursu ODWAŻNE PRZYWÓDZTWO (o wartości 297 zł)

OPCJE PŁATNOŚCI:

Opcja 1: jednorazowo: 1600 zł - płatne do końca VI 

Opcja 2: opłata wstępna 100 zł + dwie raty
po 800 zł - płatne do końca IX, X

Opcja 3: opłata wstępna 100 zł + cztery raty
po 420 zł - płatne do końca IX, X, XI, XII

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH REKRUTACJA TRWA DO 24 VI.

FORMULARZ ZAWIERA OPCJĘ SKORZYSTANIA Z TESTU DISC.

bottom of page